Kho bạc Nhà nước Quảng Nam kiên quyết từ chối thanh toán gần 37 tỷ đồng

T.D |

(QNO) - Tại cuộc họp với Ban Kinh tế và ngân sách HĐND tỉnh chiều 20.11, Kho bạc Nhà nước Quảng Nam cho biết đã kiểm soát chi thường xuyên và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản một cách hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, cơ quan này đã kịp thời phát hiện, hướng dẫn các đơn vị dự toán bổ sung, lập lại cho đúng quy định với 72 hồ sơ chi thường xuyên và 9 hồ sơ giải ngân chưa bảo đảm tính pháp lý, kiên quyết từ chối thanh toán 25 món chi thường xuyên với tổng số tiền 19,917 tỷ đồng và 13 món chi đầu tư xây dựng cơ bản với tổng số tiền 16,864 tỷ đồng.

Hiện tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đến ngày 31.10.2017 mới chỉ đạt 64% kế hoạch vốn, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái 4%. Kho bạc Nhà nước Quảng Nam đề nghị các cơ quan cấp trên chỉ đạo chủ đầu tư tăng cường trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục gửi về Kho bạc Nhà nước Quảng Nam để giải ngân kịp thời, tránh tình trạng dồn hồ sơ thanh toán vào thời điểm cuối năm, nhanh chóng và kịp thời điều chỉnh kế hoạch, đảm bảo giải ngân 100% vốn kế hoạch giao.

T.D