Khởi công công trình khai hoang đồng ruộng, thủy lợi miền núi

HIỀN THÚY |

Tại thôn Aró (xã Lăng), UBND huyện Tây Giang vừa tổ chức khởi công công trình khai hoang đồng ruộng, thủy lợi.

Thôn Aró là một trong 7 thôn của xã Lăng có tỷ lệ hộ nghèo cao, người dân chủ yếu sống bằng nghề nương rẫy. Tổng diện tích lúa nước của thôn rất ít, khoảng 7.500m2, bình quân gần 24m2/khẩu. Nhằm giải quyết nhu cầu trước mắt của người dân trong thôn về đất sản xuất, đặc biệt đất sản xuất lúa nước đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ, UBND huyện đầu tư công trình khai hoang đồng ruộng kết hợp làm thủy lợi cho người dân với diện tích khoảng 15,96ha. Cùng với công trình khai hoang đồng ruộng, địa phương đầu tư công trình thủy lợi, xây dựng thêm tuyến ống dẫn, đảm bảo tưới tiêu cho diện tích mới khai hoang. Công trình dự kiến đến tháng 4.2016 sẽ bàn giao và đưa vào sử dụng, do Công ty TNHH Đầu tư phát triển lâm nông nghiệp Việt Nam đảm nhiệm thi công.

HIỀN THÚY