Khởi động đề án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ"

 B.L |

Sở KH-CN đang khởi động đề án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) trên địa bàn Quảng Nam giai đoạn 2012 - 2020”. dự án nhằm tạo bước chuyển biến về năng suất chất lượng và năng lực cạnh tranh cho DN trong tỉnh; nâng cao nhận thức, năng lực cải tiến của DN. Cụ thể, đến năm 2020, 100% sản phẩm hàng hóa của DNVVN được công bố tiêu chuẩn áp dụng, được chứng nhận hợp quy cho 100% các sản phẩm hàng hóa bắt buộc. Phấn đấu mỗi năm trên địa bàn tỉnh có 2 - 3 DN tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia. Tối thiểu 80% các DN sản xuất sản phẩm, hàng hóa chủ lực tham gia đề án. Trong đó, xây dựng ít nhất 50 DN điển hình toàn diện về cải tiến năng suất chất lượng tổng hợp; 41 DN được hỗ trợ đổi mới công nghệ để nâng cao năng suất chất lượng và tăng sự cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa. Được biết, tổng kinh phí thực hiện đề án giai đoạn 2012 - 2020 hơn 18,7 tỷ đồng, từ nguồn vốn sự nghiệp KH-CN, nguồn vốn đầu tư tiềm lực KH-CN.     

 B.L