Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc có gần 23 nghìn lao động

GIA KHẢI |

Đến thời điểm này, khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (Điện Bàn) có diện tích 390ha đã cơ bản lấp đầy với 42 dự án đăng ký đầu tư. Tổng vốn đầu tư đạt khoảng 1.276 tỷ đồng và 312,7 triệu USD. Các nhà máy, xí nghiệp trong khu công nghiệp giải quyết việc làm cho gần 23 nghìn lao động. Riêng 11 cụm công nghiệp do huyện Điện Bàn quản lý, hiện tại đã có 42 doanh nghiệp đăng ký với tổng vốn đầu tư hơn 1.276 tỷ đồng. Diện tích đất thuê sử dụng là 108,3ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 51,1%. Trong đó, có 26 đơn vị đã đi vào sản xuất, giải quyết việc làm cho hơn 2.800 lao động tại địa phương.               

GIA KHẢI