Khu kinh tế mở Chu Lai: Điều chỉnh để phát triển

VĂN PHIN |

Sau khi được UBND tỉnh xem xét, thống nhất, đồ án “Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050” đang được Bộ Xây dựng thẩm định, đề nghị Chính phủ phê duyệt...

Nhà máy ô tô Chu Lai - Trường Hải trong Khu kinh tế mở Chu Lai. Ảnh: P.L
Toàn cảnh Khu công nghiệp cơ khí và ô tô Chu Lai – Trường Hải. Ảnh: P.L

Được thành lập vào năm 2003, đến nay, sau 15 năm hình thành và phát triển, hạ tầng kỹ thuật kinh tế - xã hội Khu kinh tế mở Chu Lai phát triển đáng kể, như đường ven biển từ TP.Hội An đi Tam Kỳ (giai đoạn 1); đường trục chính các khu công nghiệp, khu tái định cư đô thị được đầu tư hoàn chỉnh; cảng biển Kỳ Hà cho tàu 20.000 tấn cập bến, sân bay Chu Lai hiện có 3 hãng hàng không khai thác các tuyến nội địa... Cạnh đó, hạ tầng các khu công nghiệp, khu du lịch, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, các trường cao đẳng nghề đã và đang được đầu tư xây dựng... Tuy nhiên, theo Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, qua rà soát, đánh giá, còn một số khu vực không thuận lợi về mặt giao thông, khó khăn trong việc đầu tư hạ tầng; mật độ dân cư đông, không thuận lợi cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư. Cạnh đó, một số khu vực cũng không mấy thuận lợi trong công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư. Vì vậy, cần thiết phải xem xét, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng gắn với các nhóm dự án trọng điểm trong Khu kinh tế mở Chu Lai. Qua đó làm cơ sở xúc tiến đầu tư, tạo điều kiện cho các dự án nhanh chóng triển khai. Mặt khác, quy hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai năm 2004 cũng đã đến thời gian điều chỉnh theo luật định và phù hợp với các quy định của Luật Quy hoạch phân kỳ kế hoạch đầu tư gắn với các dự án chiến lược và nguồn lực thực hiện...

Nhà máy Thaco Mazda – Nhà máy sản xuất xe du lịch Mazda hiện đại nhất Đông Nam Á.
Nhà máy Thaco Mazda – Nhà máy sản xuất xe du lịch Mazda hiện đại nhất Đông Nam Á.

Theo cơ quan tổ chức lập quy hoạch và đơn vị tư vấn là Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn quốc gia (Bộ Xây dựng), đồ án “Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050” có phạm vi nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch mở rộng là vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và vùng tỉnh Quảng Nam; phạm vi nghiên cứu trực tiếp là trên diện tích 27.040ha thuộc 1 thị trấn, 1 phường và 18 xã với dân số 128.094 người. Mục tiêu của việc lập điều chỉnh quy hoạch được xác định là xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai phù hợp với chiến lược phát triển quốc gia, chiến lược phát triển biển Việt Nam; xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai thành khu vực kinh tế phát triển năng động, bền vững, là trung tâm phát triển du lịch, dịch vụ, đô thị, công nghiệp và sản xuất nông nghiệp của vùng, là khu vực gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế với đảm bảo an ninh - quốc phòng. Việc điều chỉnh quy hoạch chung cũng nhằm hướng tới xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai thành vùng kinh tế động lực của tỉnh Quảng Nam; có hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật - xã hội đồng bộ, hiện đại, không gian kiến trúc cảnh quan đô thị văn minh, tiên tiến, môi trường bền vững và sử dụng đất đai hiệu quả.
Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 cũng sẽ làm cơ sở pháp lý để triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu chức năng và các dự án đầu tư xây dựng thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai...

VĂN PHIN