Kiểm soát nợ và ưu tiên vốn cho các dự án động lực

TD |

(QNO) - Đó là một trong những ý kiến chủ đạo được nêu ra tại cuộc giám sát của Thường trực HĐND tỉnh với Sở Kế hoạch - đầu tư do các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng và Nguyễn Hoàng Minh chủ trì, chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa IX.

Theo Sở Kế hoạch - đầu tư, trong vòng 6 tháng qua, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp ổn định, phát triển. Sản xuất công nghiệp có dấu hiệu chuyển biến tích cực, tăng trưởng khá ở một số ngành chủ đạo như ô tô, giày da, đồ uống, sản phẩm khoáng phi kim. Tổng thu ngân sách đạt hơn 7.650 tỷ đồng (hơn 55% dự toán, tăng 20% so cùng kỳ), tổng vốn đầu tư toàn xã hội gần 10.000 tỷ đồng, bằng 46,7% kế hoạch, tăng trên 4% so cùng kỳ năm 2015… Tuy nhiên, việc triển khai các công trình mới còn chậm, tỷ lệ giải ngân thấp so với cùng kỳ khi chỉ đạt 38,4%, thấp hơn 14% so cùng kỳ, lúng túng trong việc thực hiện các chính sách mới, nhất là Luật Đầu tư công, PPP, nên ảnh hưởng đến công tác huy động nguồn lực đầu tư.

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch - đầu tư rà soát lại các danh mục đầu tư bức xúc, phân tích thêm các chỉ tiêu tăng/giảm đột biến so với cùng kỳ, dự báo khả năng hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2016. Đề xuất điều chỉnh, bổ sung giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2016, soát xét ô nhiễm môi trường khu, cụm công nghiệp và các giải pháp điều chuyển vốn đầu tư xây dựng cơ bản… Vấn đề quan trọng là ưu tiên vốn cho các chương trình, dự án phát triển vùng đông nam, chuẩn bị cho các dự án cụ thể phía tây, tham mưu ban hành các tiêu chí phân bổ vốn ngân sách và gia tăng kiểm soát nợ đầu tư.

TD