Kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm tại Tam Kỳ

TƯỜNG QUÂN |

Chiều qua 25.3, ông Nguyễn Văn Lúa - Bí thư Thành ủy Tam Kỳ kiểm tra tình hình bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư một số dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn.

Hiện nay, tại dự án đường Thái Phiên nối đường Phan Châu Trinh thuộc phường An Sơn, mặc dù cơ quan chức năng đã vận dụng giải quyết đầy đủ các chế độ về bồi thường nhưng một hộ dân vẫn không chịu nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Lãnh đạo thành phố yêu cầu tăng cường tuyên truyền vận động, nếu vẫn chây ỳ sẽ thực hiện cưỡng chế trước ngày 15.4 tới. Trong khi đó, dự án đường Điện Biên Phủ qua địa bàn xã Tam Thanh còn 2 hộ dân chờ bố trí đất tái định cư; qua địa bàn xã Tam Phú còn 2 trường hợp vướng mắc, trong đó có trường hợp xây dựng không có giấy phép trên đất nông nghiệp nhưng yêu cầu bố trí đất tái định cư; trường hợp khác yêu cầu bồi thường vật kiến trúc phù hợp với giá thị trường. Lãnh đạo TP.Tam Kỳ yêu cầu các địa phương khẩn trương chọn vị trí để người dân sớm có đất tái định cư, ổn định cuộc sống; yêu cầu cơ quan chức năng rà soát các quy định để vận dụng linh hoạt khi bồi thường vật kiến trúc, lấy ý kiến trong cộng đồng dân cư để giải quyết các trường hợp xây dựng không có giấy phép trên đất nông nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Lúa và lãnh đạo các phòng ban, đơn vị liên quan cũng đi kiểm tra các dự án, công trình giao thông, khu dân cư, tái định cư khác trên địa bàn, qua đó yêu cầu đơn vị thi công thực hiện đảm bảo tiến độ, sớm ổn định cuộc sống người dân vùng dự án.

TƯỜNG QUÂN