Kiểm tra toàn diện hoạt động kinh doanh vận tải

ĐÔNG PHƯƠNG |

Kế hoạch kiểm tra, tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh vừa được UBND tỉnh ban hành.

Kế hoạch nhằm chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh, nhất là hoạt động vận tải hành khách; nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp vận tải, chủ xe trong việc quản lý lái xe, quản lý phương tiện, đảm bảo thực hiện đúng các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô… Ngoài ra, tăng cường công tác phối hợp, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước của các ngành có liên quan trên địa bàn tỉnh trong quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô. Để tổ chức thực hiện, UBND tỉnh yêu cầu  Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh và các ngành liên quan: Công an tỉnh, Sở LĐ-TB&XH, Sở Y tế thành lập Đoàn công tác liên ngành để kiểm tra toàn diện hoạt động của các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh từ tháng 9.2013.

ĐÔNG PHƯƠNG