Kiểm tra, xử lý ô nhiễm môi trường của trang trại nuôi heo ở Đại Lộc

LINH CHI |

Ngày 31.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn yêu cầu các Sở TN-MT, NN&PTNT và UBND huyện Đại Lộc tiến hành kiểm tra, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường của trang trại chăn nuôi heo nái sinh sản tại thôn Thạnh Phú (xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc) do Công ty TNHH Tiến Đại Hưng làm chủ đầu tư.

Theo phản ánh, trang trại này đã gây thiệt hại đến sản xuất lúa, ô nhiễm giếng nước sinh hoạt của nhân dân, môi trường nước ô nhiễm làm cá chết… UBND tỉnh giao các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, xác định nguyên nhân ô nhiễm môi trường nêu trên. Trường hợp cơ sở sản xuất vi phạm về môi trường, ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân phải xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật, báo cáo cụ thể tình hình và kết quả xử lý về UBND tỉnh trước ngày 15.4.2015.

LINH CHI