Kiến nghị mở rộng đầu tư kiến tạo phát triển

T.D |

Hôm qua 19.1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và lãnh đạo TP.Hội An tiếp và làm việc với đoàn công tác Ủy ban Tài chính - ngân sách Quốc hội về tình hình thực hiện đầu tư công giai đoạn 2011 - 2015, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Theo UBND tỉnh, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội của Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2015 đạt hơn 76.700 tỷ đồng, gấp 2 lần so với giai đoạn 2006 - 2010, có tốc độ tăng bình quân 10,2%/năm (trung ương quản lý hơn 33%, địa phương 60% và nguồn FDI chiếm 6,8%). Dự kiến giai đoạn 2016 - 2020, Quảng Nam sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 10 - 10,5%/năm. Phấn đấu đến năm 2020, tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm khoảng 90% cơ cấu kinh tế. Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội cả giai đoạn này sẽ vào khoảng 130 - 135 nghìn tỷ đồng, gấp hơn 1,8 lần so với giai đoạn trước, tăng bình quân 12,8%/năm. UBND tỉnh kiến nghị với Ủy ban Tài chính - ngân sách Quốc hội quan tâm làm việc, đề xuất với các bộ, ngành trung ương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, mở rộng, nâng cấp tuyến quốc lộ 40B, quốc lộ 14D, quốc lộ 14E, hỗ trợ xúc tiến đầu tư sân bay Chu Lai, bổ sung vốn chương trình mục tiêu quốc gia và hỗ trợ vốn trái phiếu chính phủ cho Quảng Nam tiếp tục đầu tư 22 công trình với tổng vốn đầu tư hơn 8.100 tỷ đồng. Đoàn công tác Ủy ban Tài chính - ngân sách Quốc hội đánh giá cao nỗ lực đầu tư phát triển của Quảng Nam và ghi nhận những kiến nghị của địa phương, đồng thời cho biết các kiến nghị này sẽ được tổng hợp, báo cáo lên các bộ, ngành trung ương và Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội xem xét, giải quyết.

T.D