Kiến nghị phân bổ 263 tỷ đồng khởi công 6 dự án đầu tư xây dựng cơ bản

ANH ĐÔNG |

Chuẩn bị Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa VIII, sáng qua 10.3, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh có buổi làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông cho biết, trong giai đoạn 2011 - 2015, trên địa bàn tỉnh có 30 dự án xây dựng cơ bản được thực hiện với tổng giá trị đầu tư là 3.536 tỷ đồng, trong đó, ngân sách Trung ương đầu tư 6 dự án, 1 dự án nguồn vốn ODA và 23 dự án do ngân sách tỉnh đầu tư. Hầu hết các dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng đều phát huy hiệu quả, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa, từng bước hoàn thành mạng lưới giao thông kết nối từ đồng bằng đến trung du và miền núi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và quốc phòng an ninh của tỉnh nhà.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông cho biết, theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, đã có nhiều dự án trọng điểm được phê duyệt đầu tư xây dựng như nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT 605, ĐT 607, ĐT 613, ĐT 609B, ĐT 617, Quốc lộ 14B, 14E, quốc lộ 40B... Trước mắt, để đảm bảo điều kiện dự kiến khởi công 6 dự án trong năm 2016 (gồm tuyến ĐT 605, 607, đường nối quốc lộ 1A tại ngã ba Cây Cốc đến nút giao đường cao tốc với quốc lộ 14E, đường vào trung tâm xã Axan, đường nối xã Ch’ơm đến cửa khẩu phụ Tây Giang, đường ĐT 608 vào Trung tâm phố cổ Hội An), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình gia thông kiến nghị HĐND tỉnh bố trí vố đủ 30% tổng mức đầu tư dự án tương ứng với giá trị 263 tỷ đồng.  

ANH ĐÔNG