Kiến nghị tăng tỷ trọng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng nông nghiệp

NGUYỄN SỰ |

Hôm qua 17.10, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoàng Minh cùng các thành viên đoàn giám sát của HĐND tỉnh có cuộc làm việc với Sở KH&ĐT về công tác quản lý đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2018.

Báo cáo tại cuộc làm việc, ông Nguyễn Hoàng Thanh – Phó Giám đốc Sở KH&ĐT cho biết, giai đoạn 2015 - 2018 tổng vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh là hơn 2.001 tỷ đồng, bố trí thực hiện 1.377 dự án. Trong đó, ngân sách tỉnh hơn 713 tỷ đồng (237 dự án), ngân sách trung ương gần 852 tỷ đồng (1.131 dự án), vốn ODA hơn 436 tỷ đồng (9 dự án). Theo ông Thanh, những năm qua công tác bố trí vốn đã bám sát các quy định hiện hành từ khâu phê duyệt chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn, phân bổ vốn đảm bảo tập trung, không dàn trải. Nhìn chung, các dự án đầu tư được thực hiện theo đúng quy hoạch của ngành nông nghiệp, đảm bảo tiến độ, chất lượng và phát huy hiệu quả cao.

Tuy nhiên, ông Thanh cho rằng, nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn 2015 - 2018 còn quá thấp so với tổng vốn đầu tư trên địa bàn (chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 8,5%). Vì vậy, kiến nghị tỉnh thời gian tới cần nghiên cứu tăng tỷ trọng vốn đầu tư cho lĩnh vực này và ưu tiên bố trí vốn cho các công trình trọng điểm để hoàn thành dứt điểm, không để công trình kéo dài tiến độ làm ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư...

NGUYỄN SỰ