Kinh tế Đà Nẵng quý I.2014 có tốc độ tăng trưởng khá

QUẾ LÂM |

Theo ông Lê Đức Tráng - Cục trưởng Cục Thống kê Đà Nẵng, tổng sản phẩm nội địa của TP.Đà Nẵng trong 3 tháng đầu năm 2014 tăng 7,78%, cao hơn 0,69% so cùng kỳ năm 2013.

Trong đó, sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng hơn 9%, dịch vụ tăng 7,18%, thấp hơn mức tăng 11,94% năm 2013 và khu vực thủy sản - nông - lâm giảm 1,3% so với năm 2013. Tổng vốn đầu tư thực hiện 5.107 tỷ đồng, tăng 7,16% so cùng kỳ 2013 và đạt 18,38% kế hoạch; trong đó vốn ngân sách nhà nước 1.283 tỷ đồng (đạt 49,8% kế hoạch), vốn ngoài ngân sách 3.142 tỷ đồng (tăng 91%) và vốn FDI 592 tỷ đồng, tăng hơn 28% so với cùng kỳ năm 2013. Chỉ số giá tiêu dùng Đà Nẵng quý I.2014  tăng 3,78% so với cùng kỳ 2013 do nhu cầu tiêu dùng xuống thấp so với năm trước.

QUẾ LÂM