Ký cam kết an toàn thực phẩm trong nông, ngư nghiệp

LÊ HIỀN |

Phòng Kinh tế TP.Hội An đang phối hợp với UBND các xã, phường tổ chức triển khai cho nông dân ký cam kết an toàn thực phẩm trong nông, ngư nghiệp.

Theo đó, các nông hộ cam kết thực hiện đầy đủ các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với trồng trọt, chăn nuôi và ngư nghiệp. Cụ thể, địa điểm sản xuất của các hộ không nằm trong vùng bị cảnh báo ô nhiễm. Nguồn nước tưới phải đảm bảo an toàn. Việc dùng thuốc bảo vệ thực vật phải tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng (đúng thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng lúc, đúng cách). Phân bón phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng hướng dẫn sử dụng. Trong chăn nuôi, các hộ phải có chuồng trại tách biệt với nhà ở; giống vật nuôi có nguồn gốc rõ ràng; thức ăn và nước uống, thuốc thú y và hóa chất phải bảo đảm không gây độc hại cho vật nuôi và người sử dụng sản phẩm động vật... Theo Phòng Kinh tế Hội An, trong giai đoạn đầu triển khai, các đơn vị, địa phương chú trọng công tác tuyên truyền để nhân dân cam kết và tự giác thực hiện. Tiếp đó sẽ xây dựng kế hoạch kiểm tra, theo dõi hàng năm để nâng cao nhận thức của nông dân trong sản xuất, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng và môi trường sống.

LÊ HIỀN