Ký kết, ghi nhớ 5 hợp đồng, hợp tác tài trợ tín dụng đầu tư

T.D |

(QNO) - Ngày 9.5, tại Đà Nẵng, trước sự chứng kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Đình Tùng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan hai địa phương, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Quảng Nam – Đà Nẵng đã ký kết 2 hợp đồng tín dụng cho vay vốn và 3 biên bản ghi nhớ tài trợ tín dụng đầu tư cho Quảng Nam – Đà Nẵng.

Ảnh: NHPT 2: Chi nhánh NHPT khu vực Quảng Nam- Đà Nẵng ký kết hợp đồng tín dụng cho vay vốn chương trình kiên cố hóa kênh mương Quảng Nam do Giám đốc Sở Tài chính Quảng Nam Phan Văn Chín đại diện
Chi nhánh NHPT khu vực Quảng Nam- Đà Nẵng ký kết hợp đồng tín dụng cho vay vốn chương trình kiên cố hóa kênh mương Quảng Nam do Giám đốc Sở Tài chính Quảng Nam Phan Văn Chín đại diện

Cụ thể, chi nhánh ngân hàng này đã ký hợp đồng cho Quảng Nam và Đà Nẵng vay 150 tỷ đồng (Quảng Nam 100 tỷ đồng và Đà Nẵng 50 tỷ đồng), thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, các dự án đường giao thông nông thôn, trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, làng nghề nông thôn. Lãi suất cho vay của 2 dự án này bằng 0% trong vòng 5 năm kể từ ngày ký hợp đồng vay vốn và thời gian trả nợ là 4 năm. 

Ba dự án còn lại theo dạng biên bản ghi nhớ, hợp tác tài trợ tín dụng gồm: dự án “Khu Công nghệ cao Đà Nẵng”, “Xây dựng hệ thống thu nhập số liệu và điều khiển thiết bị lưới điện phân phối” và “Khu Công nghệ thông tin Đà Nẵng” với tổng vốn cho vay khoảng gần 7.000 tỷ đồng/9.900 tỷ đồng tổng mức đầu tư. Lãi suất cho vay ưu đãi theo thông báo của Bộ Tài chính trong cùng thời kỳ, không quá 12 năm.

T.D