Ký kết thỏa thuận liên tịch phối hợp thu ngân sách nhà nước

                                                                                     VĂN PHIN |

(QNO) - Chiều 20.7, Kho bạc Nhà nước Núi Thành, Chi cục Thuế Núi Thành, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Viettinbank) và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - chi nhánh Quảng Nam ký kết thỏa thuận liên tịch phối hợp thu ngân sách nhà nước.

Tại lễ ký kết, các bên thống nhất cùng phối hợp tổ chức thu các khoản thuế, phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước và thu phạt vi phạm hành chính qua Viettinbank và Vietcombank - chi nhánh Quảng Nam theo các quy định tại Thông tư số 328/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách qua Kho bạc Nhà nước. Bản ký kết cũng quy định rõ trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị. Việc ký kết thỏa thuận liên tịch phối hợp này là một trong những nội dung cải cách hành chính trong công tác thu ngân sách nhà nước hiện nay của ngành kho bạc nhà nước.

                                                                                     VĂN PHIN