Làm rõ việc khai thác vàng trái phép tại khu vực biên giới La Êê

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có văn bản đề nghị các sở ngành, đơn vị, địa phương liên quan triển khai các biện pháp tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đồn biên phòng khu vực biên giới của tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương sở tại tăng cường công tác quản lý địa bàn, tích cực tham gia công tác quản lý hoạt động khoáng sản theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Công an tỉnh tăng cường chỉ đạo công tác nắm bắt địa bàn, chỉ đạo công an cơ sở phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác quản lý hoạt động khoáng sản. Chỉ đạo công tác điều tra, làm rõ các đối tượng tham gia khai thác vàng trái phép tại khu vực xã La Êê theo Báo cáo số 55/BC-UBND ngày 15.4.2018 của UBND huyện Nam Giang để xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc khai thác vàng trái phép tại khu vực biên giới xã La Êê thuộc trách nhiệm trực tiếp của UBND xã La Êê, các phòng ban liên quan của huyện Nam Giang, Đồn Biên phòng La Êê, Công an xã La Êê. Do vậy UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Nam Giang và Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tổ chức kiểm điểm nghiêm túc công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của các đơn vị liên quan theo đúng tinh thần Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 18.5.2016 của UBND tỉnh. Báo cáo kết quả kiểm điểm, xử lý về UBND tỉnh trước ngày 10.5.2018.

Sở Tài nguyên - môi trường, UBND huyện Nam Giang, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở NN&PTNT tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 18.5.2016 của UBND tỉnh đến nhân dân và cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn tỉnh; tạo nhận thức sâu sắc trong công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

M.L