Lập dự án đầu tư xây dựng Khu hậu cần nghề cá Tam Quang

N.Q.VIỆT |

(QNO) - Sáng 20.11, đoàn công tác của UBND tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh dẫn đầu có buổi đi thực địa, tìm hiểu địa điểm đầu tư xây dựng Khu hậu cần nghề cá Tam Quang (Núi Thành).

Đoàn công tác của UBND tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh dẫn đầu đi thực địa tại thôn An Hải Đông.
Đoàn công tác của UBND tỉnh đi thực địa tại thôn An Hải Đông.

Sau khi đến thực tế tại 2 địa điểm là khu vực thôn Xuân Trung và thôn An Hải Đông cũng như nghe ý kiến của UBND xã Tam Quang, UBND huyện Núi Thành, Sở NN&PTNT, Sở Kế hoạch - đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã quyết định chọn địa điểm xây dựng khu hậu cần nghề cá bao gồm cả 2 thôn trên, kiện toàn lại đường ĐT 618. Khu hậu cần nghề cá Tam Quang có quy mô lớn, thuộc cấp vùng, gồm cảng cá; khu thu mua hải sản, thực hiện các dịch vụ hậu cần cho nghề cá; khu đóng mới, sửa chữa tàu thuyền.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh giao nhiệm vụ cho Sở NN&PTNT phối hợp với Sở Kế hoạch - đầu tư, UBND huyện Núi Thành và xã Tam Quang hoàn thiện dự án, đề xuất Trung ương giải ngân trong kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 để nhanh chóng đầu tư hoàn thành. Đây là dự án trọng điểm của tỉnh, của vùng duyên hải miền Trung, giải quyết ổn thỏa đầu ra hải sản cũng như thực hiện đồng bộ các dịch vụ hậu cần, nâng cao giá trị sản xuất của nghề cá vốn bấp bênh đầu ra, kéo dài trong nhiều thập kỷ qua.

N.Q.VIỆT