Lập quỹ đầu tư công nghiệp hỗ trợ

T.D |

Theo nhận định của Bộ Công Thương, sự yếu kém năng lực cung ứng các sản phẩm công nghệ hỗ trợ buộc các doanh nghiệp phải tìm kiếm nguồn cung cấp từ bên ngoài. Đây chính là nguyên nhân gây nhập siêu trong sản xuất công nghiệp. Vì vậy, Nhà nước sẽ thành lập và ngân sách nhà nước sẽ cấp 2.000 tỷ đồng cho quỹ đầu tư công nghiệp hỗ trợ nhằm cung cấp nguồn vốn cho cá nhân, doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm, cung ứng dịch vụ công nghiệp hỗ trợ.

Các doanh nghiệp hoặc dự án công nghiệp hỗ trợ sẽ được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm, miễn thuế tối đa 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp tối đa trong 9 năm tiếp theo…

T.D