Lập quy hoạch bảo tồn và phát triển cây sâm Ngọc Linh

H.LIÊN |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2117/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương và dự toán Quy hoạch bảo tồn và phát triển cây sâm Ngọc Linh tại địa bàn huyện Nam Trà My giai đoạn 2014-2020.

Theo đó, Sở NN-PTNT là cơ quan được giao lập quy hoạch với tổng kinh phí thực hiện hơn 340 triệu đồng. Phạm vi quy hoạch là vùng có độ cao từ 1.200m trở lên với diện tích 19.000ha của huyện Nam Trà My thuộc địa bàn 7 xã: Trà Cang, Trà Dơn, Trà Don, Trà Leng, Trà Linh, Trà Tập và Trà Nam. Mục tiêu của quy hoạch là xác định hiện trạng diện tích phân bổ của cây sâm Ngọc Linh làm cơ sở cho việc hoạch định diện tích quy hoạch bảo tồn và phát triển loài sâm quý, góp phần xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Trên cơ sở đó, Quảng Nam sẽ đề xuất các phương án, giải pháp về khoa học công nghệ, tài chính cho việc bảo tồn và phát triển loài sâm.

UBND tỉnh chỉ đạo, việc lập quy hoạch phải phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất chung của tỉnh, Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh giai đoạn 2011-2020; Định hướng phát triển cây dược liệu và các loài lâm sản ngoài gỗ của địa phương từ nay đến năm 2020…

H.LIÊN