Lập quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng chợ Núi Thành

B.NGUYÊN |

UBND tỉnh vừa đồng ý cho phép UBND thị trấn Núi Thành (chủ đầu tư) chọn địa điểm lập quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng chợ Núi Thành trên diện tích khoảng 1,9ha tại thị trấn Núi Thành (huyện Núi Thành).

UBND tỉnh giao UBND thị trấn Núi Thành có nhiệm vụ tổ chức công bố địa điểm để các tổ chức, cá nhân liên quan biết, theo dõi và thực hiện. Đồng thời yêu cầu việc triển khai lập quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng chợ Núi Thành phải đảm bảo về quy mô số điểm kinh doanh phù hợp với chợ hạng II theo quy định; tỷ lệ diện tích đất xây dựng và giải pháp bố trí các hạng mục trong chợ đảm bảo theo quy định tại TCXDVN 9211:2012 chợ - tiêu chuẩn thiết kế; chỉ tiêu quản lý xây dựng, kết nối hạ tầng kỹ thuật tuân thủ theo quy hoạch chung xây dựng khu đô thị Núi Thành và quy hoạch chi tiết khu tái định cư Tam Quang đã được phê duyệt. Ngoài ra, còn phải đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy, vệ sinh môi trường, khả năng tiếp cận và sử dụng của người tàn tật theo quy định hiện hành.

B.NGUYÊN