Liên kết doanh nghiệp Quảng Nam

T.D |

Chiều 10.1, Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp Quảng Nam lần thứ II nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã ra mắt Ban Chấp hành (15 người). Ông Trần Quốc Bảo - Chủ tịch Tập đoàn VN Đà Thành Group làm Chủ tịch hiệp hội. Các đồng chí: Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Ngọc Quang - Chủ tịch HĐND tỉnh, Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh… cùng lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các hiệp hội doanh nghiệp trên cả nước… đã tham dự đại hội.

Hiệp hội Doanh nghiệp Quảng Nam có 400 hội viên/ hơn 7.300 doanh nghiệp. Hiệp hội cam kết sẽ là cầu nối giữa doanh nghiệp - chính quyền, đề xuất đối thoại doanh nghiệp, trung tâm thu thập, nghiên cứu các văn bản pháp quy liên quan đến đầu tư, kinh doanh, sẵn sàng hỗ trợ hội viên về các thủ tục hành chính, pháp lý, tài chính… Tổ chức diễn đàn, hội thảo đầu tư, kinh doanh, tập huấn kỹ năng quản trị, hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp, tài chính cho hội viên khó khăn, quảng bá sản phẩm doanh nghiệp hội viên… Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đề nghị Hiệp hội cần tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, quyết liệt, thực sự là nơi quy tụ, đoàn kết cộng đồng doanh nghiệp, đại diện cho quyền và lợi ích doanh nghiệp, hỗ trợ cùng phát triển. Chính quyền sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp phát triển.

Nhân đại hội, 3 tập thể và 14 cá nhân đã được nhận bằng khen của Phòng Thương mại & công nghiệp Việt Nam và UBND tỉnh trao tặng.

T.D