Lúa và hoa màu cháy lá bất thường

H.PHÚC |

Trước phản ảnh của người dân về hàng chục héc ta lúa và hoa màu các loại trên địa bàn một số thôn xã Đại Quang (Đại Lộc) cháy lá bất thường, các ngành chức năng của huyện Đại Lộc đã vào cuộc kiểm tra thực tế.

Tại cánh đồng các thôn Đông Lâm và Hòa Thạch (xã Đại Quang) lúa đang trổ chờ thu hoạch có nhiều đám bị cháy trên 80% diện tích phiến lá. Vùng lúa bị cháy đỏ lá kéo dài từ khu vực tiếp giáp Cụm công nghiệp Đại Quang 2 về phía đông đến khu vực đồng ruộng ở  các thôn Hòa Thạch, Tam Hòa (xã Đại Quang). Thiệt hại nặng nề nhất thuộc thôn Đông Lâm với diện tích 25ha. Ngoài ra, cây chuối cũng không phát triển trái, thiệt hại 100%.

Tại thời điểm kiểm tra, các ngành chức năng không phát hiện ra tình trạng sâu bệnh gây hại cây trồng. Theo người dân, cây trồng bị cháy lá có nhiều khả năng do bị ảnh hưởng nguồn khí thải, nước thải từ hoạt động sản xuất của các nhà máy trong Cụm công nghiệp Đại Quang 2. Tuy nhiên, việc xác định nguyên nhân cây trồng bị cháy lá bất thường đang chờ đợi kết luận từ phía cơ quan chuyên môn.

H.PHÚC