Mang vàng xuất, nhập cảnh từ 300g phải khai báo hải quan

T.D |

Ngân hàng Nhà nước – chi nhánh Quảng Nam cho biết: Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 11/2014/TT-NHNN ngày 28.3.2014 (sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15.5.2014), quy định về việc mang vàng của cá nhân xuất, nhập cảnh.

Thông tư nêu rõ, khi người Việt Nam và nước ngoài xuất, nhập cảnh bằng hộ chiếu chỉ được phép mang vàng trang sức, mỹ nghệ, nhưng không được phép mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu. Tuy nhiên, tổng khối lượng vàng trang sức, mỹ nghệ mang theo từ 300g trở lên phải khai báo với cơ quan hải quan. Nếu người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu phải làm thủ tục gửi tại kho hải quan để mang ra khi xuất cảnh hoặc làm thủ tục chuyển ra nước ngoài và phải chịu mọi chi phí liên quan phát sinh. Nếu người Việt Nam và nước ngoài khi xuất cảnh, nhập cảnh bằng giấy thông hành biên giới, giấy thông hành nhập, xuất cảnh, chứng minh thư biên giới thì không được mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ trừ trường hợp đeo trên người vàng trang sức, mỹ nghệ phục vụ nhu cầu trang sức. Nhưng tổng khối lượng từ 300g trở lên phải khai báo cơ quan hải quan. Ngoài ra, người nước ngoài được phép định cư ở Việt Nam khi nhập cảnh mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 300g trở lên phải khai báo với cơ quan hải quan. Còn người Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài khi xuất cảnh được mang theo vàng (vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ  nghệ) nhưng phải tuân thủ theo quy định sau: Tổng khối lượng vàng từ 300g trở lên đến dưới 1kg phải khai báo với cơ quan hải quan. Nếu tổng khối lượng vàng từ 1kg trở lên phải có giấy phép mang vàng khi xuất cảnh định cư ở nước ngoài của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cá nhân đó cư trú cấp, đồng thời phải khai báo với cơ quan hải quan.

T.D