Mặt trận phản biện đề án sửa đổi, bổ sung cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ

Q.VIỆT - A.ĐÔNG |

Chiều 2.7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo đề án sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 125/2014/NQ-HĐND ngày 11.7.2014 của HĐND tỉnh về cơ chế hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng chợ, siêu thị và trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2020.

Theo Sở Công Thương, Nghị quyết 125 quy định hằng năm cân đối ngân sách tỉnh bố trí tối thiểu 10 tỷ đồng để hỗ trợ cho các địa phương trong việc xây mới, cải tạo, nâng cấp chợ. Bắt đầu từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh có 15 chợ được hỗ trợ đầu tư với tổng mức hơn 19,4 tỷ đồng (gồm 5 chợ hạng 2 và 10 chợ hạng 3). Cơ chế hỗ trợ theo Nghị quyết 125 trong thời gian qua đã góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn. Tuy nhiên, Sở Công Thương cho rằng, Nghị quyết 125 quy định thủ tục hỗ trợ nguồn vốn là sau khi đầu tư nên chưa phù hợp với nhà đầu tư là doanh nghiệp. Ngoài ra, mức hỗ trợ của nguồn vốn Nghị quyết 125 chỉ đảm bảo 20 - 25% tổng mức đầu tư, trong khi hầu hết chủ đầu tư là UBND cấp xã, huyện thường khó khăn trong huy động vốn. Về mức hỗ trợ, Nghị quyết 125 hỗ trợ thấp, ngân sách huyện, xã phải đối ứng 75 - 80% tổng mức đầu tư nên gặp nhiều khó khăn… Vì những lý do đó, Sở Công Thương cho rằng việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 125 là cần thiết. Nội dung sửa đổi, bổ sung gồm: phân biệt rõ chủ đầu tư (UBND huyện, xã) và nhà đầu tư (doanh nghiệp); nâng mức hỗ trợ đầu tư chợ và đề nghị được hỗ trợ sau đầu tư.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phản biện về sự cần thiết của việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 125, nhất là pháp lý và cơ sở thực tiễn để đặt ra vấn đề nâng mức hỗ trợ đầu tư; nguồn và khả năng hỗ trợ kinh phí của tỉnh hằng năm (10 tỷ đồng/năm) có đảm bảo thực hiện các mục tiêu nghị quyết đặt ra; dự báo về tác động và hiệu quả của việc triển khai đề án sửa đổi… Được biết, đề án sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 125 sẽ được trình tại kỳ họp HĐND sắp tới để thảo luận cho ý kiến.

Q.VIỆT - A.ĐÔNG