Mở đợt truy quét vào các bãi thiếc Bắc Trà My

T.H |

(QNO) - Sau khi Báo Quảng Nam đăng bài “Xói lở đất ở các bãi thiếc” vào ngày 10.3.2015, chính quyền huyện Bắc Trà My đã chỉ đạo các xã và ngành liên quan siết chặt công tác quản lý tài nguyên khoáng sản.

Phá ống nước khai thác thiếc trái phép tại bãi thiếc Bắc Trà My.
Phá ống nước khai thác thiếc trái phép tại bãi thiếc Bắc Trà My.

Phòng Tài nguyên - môi trường huyện phối hợp với chính quyền các xã Trà Đông, Trà Dương, Trà Tân vừa tiến hành kiểm tra, truy quét các khu vực bãi thiếc là ‘điểm nóng” trên địa bàn huyện. Tại khu vực bãi thiếc Nước Oa (xã Trà Tân), lực lương chức năng phát hiện, đốt phá 4 lán trại khoảng 160m2 bạt xanh, 3.000m dây dẫn nước và một số dụng cụ khác dùng để thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép. Ở khu vực bãi thiếc Dương Hòa, phá hủy 4 lán trại khoảng 200m2 bạt xanh, 300m dây dẫn nước, 3 hồ chứa nước với dung tích 200m3 nước.

T.H