Mô hình nhân giống trâu, bò ngoại cho kết quả khả quan

NGUYỄN SỰ |

Hôm qua 22.6, tại thôn Cẩm Tú (xã Quế Thọ, Hiệp Đức), Trung tâm Giống nông - lâm nghiệp Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết chương trình khảo nghiệm giống trâu Murrah của Ấn Độ và giống bò siêu thịt B.B.B của Bỉ bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo.

Tháng 1.2015, Trung tâm Giống nông - lâm nghiệp Quảng Nam triển khai chương trình khảo nghiệm giống trâu Murrah F1 tại 3 xã Tam Dân (Phú Ninh), Bình An (Thăng Bình), Quế Bình (Hiệp Đức) với việc hỗ trợ 160 liều tinh, ni tơ lỏng bảo quản tinh, vật tư chuyên dụng và tiền công phối giống cho 135 hộ dân. Cùng thời điểm đó, đơn vị này cũng tiến hành cấp 300 liều tinh bò siêu thịt B.B.B cho 281 hộ dân ở 5 xã khác là Bình Lâm, Quế Thọ (Hiệp Đức), Duy Châu, Duy Trinh (Duy Xuyên), Điện Phong (Điện Bàn) để thực hiện việc nhân giống. Qua 18 tháng thực hiện, đến nay chương trình này đã mang lại những kết quả khả quan. Theo đó, tại các xã Tam Dân, Bình An, Quế Bình có 56 con trâu có chửa. Trọng lượng nghé đực ở giai đoạn mới sinh đạt 30,7kg và nghé cái đạt 29,2kg, cao hơn nghé sơ sinh của địa phương 15 - 20%. Đến 1 tháng tuổi, trọng lượng nghé đực đạt 45,1kg, nghé cái đạt 42,5kg. Lúc 6 tháng tuổi, bình quân 1 con nghé lai có trọng lượng 103 - 110kg. Còn ở các xã Bình Lâm, Quế Thọ, Duy Châu, Duy Trinh, Điện Phong, trong tổng số 271 con bò được phối giống thì có 255 con bê lai B.B.B thế hệ F1 được sinh ra. Trọng lượng của bê lai F1 (B.B.B x lai sind) sơ sinh đạt 28 - 36kg/con, cao hơn tất cả công thức lai khác đã được nghiên cứu và theo dõi trước đây. Trong thời gian nuôi dưỡng tại nông hộ, số bê con bị chết là 5 con. Hiện nay, 250 con bê còn lại đang sinh trưởng và phát triển tốt. Thực tế cho thấy, giai đoạn 1 - 3 tháng tuổi bê lai F1 có mức tăng trọng bình quân đạt 950g/ngày (bê đực), 900g/ngày (bê cái); giai đoạn 3 - 6 tháng tuổi bê lai F1 có mức tăng trọng bình quân đạt 872g/ngày (bê đực), 850g/ngày (bê cái). Lúc 6 tháng tuổi, 1 con bê lai F1 (B.B.B x lai sind) đạt trọng lượng khoảng 196kg, trong khi đó các cặp lai khác chỉ đạt 96,4 - 126kg.

NGUYỄN SỰ