Mở lớp đào tạo khởi sự doanh nghiệp ở Thăng Bình

T.LỘ |

(QNO) - Trung tâm Khuyến công - tư vấn Phát triển công nghiệp Quảng Nam phối hợp với Huyện đoàn Thăng Bình mở lớp đào tạo khởi sự doanh nghiệp cho 30 học viên là các bạn trẻ đang có định hướng mở cơ sở sản xuất - kinh doanh trên địa bàn huyện Thăng Bình.

Nội dung khoá học sẽ tập trung trang bị cho các học viên nắm vững về những vấn đề liên quan đến quản trị doanh nghiệp, nhất là quản trị tài chính; phương pháp tạo thương hiệu trên thị trường, đạo đức kinh doanh, thiết kế sản phẩm mới, quản lý nguồn nhân lực, xây dựng và quản lý thương hiệu. Mục tiêu của lớp đào tạo là giúp người học, đặc biệt người muốn lập nghiệp biết tận dụng khai thác được tiềm năng, thế mạnh ở địa phương và nắm bắt những kỹ năng cơ bản, cần thiết cho việc khởi sự doanh nghiệp và các chính sách ưu đãi về vốn vay dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay.

T.LỘ