Mở rộng diện tích trồng cao su

H.PHÚC |

(QNO) - UBND tỉnh vừa đồng ý cho Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam (chủ đầu tư) khảo sát, mở rộng diện tích rừng trồng và đất trống được quy hoạch là rừng sản xuất tại các xã Phước Hiệp, Phước Hòa (Phước Sơn), các xã Tam Trà, Tam Mỹ Tây, Tam Thạnh, Tam Sơn (Núi Thành) và các xã Trà Kot, Trà Tân, Trà Bui (Bắc Trà My).

Sau khi rà soát, chủ đầu tư sẽ làm việc với chính quyền các địa phương nêu trên, có văn bản đề nghị UBND tỉnh bổ sung vào quy hoạch phát triển cao su đối với diện tích phù hợp để trồng cao su.

H.PHÚC