Mở rộng đối tượng mua nhà ở xã hội

T.P |

Theo Bộ Xây dựng, các quy định về điều kiện và đối tượng mua, thuê nhà ở xã hội sẽ được điều chỉnh theo hướng mở rộng và có lợi cho cả người dân và doanh nghiệp. Theo quy định điều chỉnh này, những người không phải nộp thuế thu nhập cá nhân (thu nhập từ 9 triệu đồng tháng/trở xuống) là những người thu nhập thấp sẽ hội đủ điều kiện để mua nhà ở xã hội và quy định gia đình có bình quân diện tích ở dưới 5m2/người mới được mua nhà ở xã hội đã được nới rộng lên thành 8m2/người…

Các doanh nghiệp xây dựng nhà ở xã hội ngoài việc được hỗ trợ từ gói 30.000 tỷ đồng, sẽ được sử dụng 20% quỹ đất dự án để xây dựng nhà ở thương mại nhằm tăng nguồn thu cho doanh nghiệp. Thuế VAT sẽ được giảm từ 23% còn 10%, thuế thu nhập doanh nghiệp cũng được kéo giảm từ 10% xuống còn 5% và thủ tục mua, bán nhà ở xã hội cũng sẽ được đơn giản hơn.

T.P