Năm 2015, Tam Kỳ miễn thu thủy lợi phí hơn 1,3 tỷ đồng

NGUYỄN ĐIỆN NGỌC |

Thực hiện Nghị định số 154 ngày 15.11.2007 của Chính phủ và Quyết định số 1627 ngày 28.5.2014 của UBND tỉnh, từ năm 2008 - 2014, TP.Tam Kỳ đã miễn thu thủy lợi phí cho gần 5.900ha đất sản xuất nông nghiệp với tổng kinh phí trên 5,1 tỷ đồng. Trên cơ sở được duyệt, năm 2015 thành phố sẽ miễn thu thủy lợi phí cho gần 1.500ha đất sản xuất nông nghiệp, tổng số tiền được miễn thu hơn 1,3 tỷ đồng.

Để đảm bảo thủ tục giải ngân kinh phí miễn thu thủy lợi phí năm 2015, UBND TP.Tam Kỳ chỉ đạo các địa phương khẩn trương thành lập các tổ hợp tác sử dụng nước, đồng thời tổ chức ký kết hợp đồng làm dịch vụ quản lý, khai thác, bảo vệ các công trình thủy lợi.

NGUYỄN ĐIỆN NGỌC