Năm 2017 kinh tế huyện Thăng Bình tăng trưởng khá

N.Q.VIỆT |

Sáng 12.12, Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình tổ chức Hội nghị Huyện ủy lần thứ 12 tổng kết thực hiện Nghị quyết năm 2017, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Hội nghị đánh giá, năm 2017 công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trong toàn huyện đạt được nhiều kết quả, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, năm 2017 kinh tế huyện Thăng Bình tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng đạt 11,42%; tổng giá trị sản xuất ước đạt 8.251 tỷ đồng. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 2.681 tỷ đồng, tăng 14% (vượt 3% so với nghị quyết); giá trị thương mại - dịch vụ đạt 3.865 tỷ đồng, tăng 20,3% (vượt 5%). Thu nhập bình quân đầu người của huyện năm 2017 đạt 28,9 triệu đồng, tăng 3,7 triệu đồng so với năm trước; tổng thu ngân sách hơn 1.138 tỷ đồng, vượt 18,5% kế hoạch.

N.Q.VIỆT