Năm 2018 Tam Kỳ thu ngân sách hơn 1.441 tỷ đồng

T.VY |

UBND TP.Tam Kỳ cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước cả năm trên địa bàn ước đạt hơn 1.441 tỷ đồng, bằng 115% dự toán tỉnh giao. Nhiều khoản thu đạt và vượt như thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (140,7%), thuế thu nhập cá nhân (190%), tiền sử dụng đất (122%), lệ phí trước bạ (135%). Tuy nhiên, một số chỉ tiêu dự kiến thu không đạt như nguồn thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương, thuế bảo vệ môi trường, thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh, thu tiền thuê đất nộp một lần.

Theo đánh giá, nguồn thu ngân sách đảm bảo cơ bản yêu cầu nhiệm vụ chi của thành phố, kể cả chủ động bố trí thực hiện các nhiệm vụ đột xuất phát sinh của tỉnh giao cũng như của địa phương như cải cách hành chính, công tác hòa giải, các đề án của thành phố.

T.VY