Năm 2019 thanh toán dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản

T.D |

Sáng 7.4, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang chủ trì buổi làm việc của Thường trực HĐND tỉnh với Sở Kế hoạch - đầu tư.

Buổi làm việc tập trung vào công tác chuẩn bị phục vụ Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa VIII, về các đề án cơ chế, chính sách để phát triển TP.Hội An; mục tiêu, định hướng, danh mục đầu tư (phân theo tiến độ thực hiện: hoàn thành/chuyển tiếp và mới); kế hoạch thanh toán nợ xây dựng cơ bản tính đến 31.12.2015 và các vấn đề khác liên quan.

Tại cuộc họp, HĐND TP.Hội An đề nghị tỉnh tiếp tục duy trì các cơ chế ổn định cho thành phố giai đoạn 2016 - 2020 như: cơ chế thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2011 - 2020, đầu tư 100% kinh phí lập quy hoạch, bố trí nguồn kinh phí kiến thiết thị chính, kinh phí đầu tư, chi phí giải tỏa đền bù, ưu tiên vốn trùng tu di tích. Sở Kế hoạch - đầu tư dự kiến tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 130 - 135 nghìn tỷ đồng (nguồn vốn đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 do tỉnh quản lý khoảng 23.177 tỷ đồng). Đồng thời Sở Kế hoạch - đầu tư cam kết số nợ đọng xây dựng cơ bản (tính đến ngày 31.12.2014) trên 2.964 tỷ đồng sẽ được các ngành xử lý dứt điểm đến hết năm 2018 và các địa phương đến hết năm 2019.
Theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang, cơ quan quản lý (Sở Kế hoạch - đầu tư, Sở Tài chính) cần rà soát, cập nhật thường xuyên kế hoạch, danh mục đầu tư công trung hạn khi Quốc hội thông qua kế hoạch đầu tư cho quốc gia thì xác định, bổ sung các dự án trọng điểm, hoàn tất hồ sơ đầu tư công trung hạn 2016 - 2020. Cơ chế, chính sách cho TP.Hội An sẽ được chuẩn y, trong đó cơ chế kiến thiết thị chính dựa trên cơ chế, chính sách TP.Tam Kỳ để phê duyệt.

T.D