Nam Giang gieo trồng gần 6 nghìn héc ta cây nông nghiệp

ALĂNG NGƯỚC |

Hôm qua 11.11, đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Nam Giang về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm; kết quả triển khai thực hiện một số chương trình chính sách tại địa phương. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Kim Hùng chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo của UBND huyện Nam Giang, đến tháng 9.2014 toàn huyện gieo trồng gần 6 nghìn héc ta cây nông nghiệp, ước tổng sản lượng lương thực đạt 6.300 tấn; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt hơn 117 tỷ đồng; phát triển tổng đàn gia súc, gia cầm hơn 40 nghìn con; trồng hơn 82 héc ta rừng phòng hộ thay thế của dự án Thủy điện Sông Bung 4, rừng phân tán trong nhân dân đạt 200 héc ta, phát triển trồng mới hơn 100 héc ta cây cao su đại điền. Trên lĩnh vực an sinh - xã hội, toàn huyện đã thực hiện cấp phát hơn 16 nghìn thẻ bảo hiểm y tế hộ nghèo, hộ chính sách; từ chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, địa phương đã thực hiện 9 công trình dân sinh với tổng nguồn vốn đầu tư hơn 11 tỷ đồng. Ngoài ra, qua công tác kiểm tra, quản lý bảo vệ rừng, khoáng sản, đã phát hiện xử lý hơn 94 vụ vi phạm, tịch thu gần 118m3 gỗ các loại, tạm giữ 12 ô tô, 5 mô tô, 4 máy nổ, đẩy đuổi hơn 250 lượt người ra khỏi rừng,…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Kim Hùng đánh giá cao những nỗ lực của huyện Nam Giang trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Đồng thời nhấn mạnh, việc thực hiện hiệu quả các chương trình chính sách đã tạo sự ổn định an sinh xã hội, giúp người dân từng bước vươn lên, thoát nghèo bền vững, góp phần xây dựng chương trình mục tiêu nông thôn mới. Đồng chí Trần Kim Hùng đề nghị huyện Nam Giang trong thời gian tới tiếp tục tập trung chỉ đạo việc quản lý, bảo vệ rừng; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, giáo dục cơ sở; xây dựng và triển khai thực hiện tốt các chính sách ưu tiên cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trước đó, đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND xã La Dêê, kiểm tra về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình chính sách dân tộc trên địa bàn xã năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

ALĂNG NGƯỚC