Nâng cao chất lượng tuyên truyền kinh tế biển

N.Q.VIỆT |

Hôm qua 5.11, tại TP.Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức biển - đảo cho cán bộ lãnh đạo các cơ quan báo chí khu vực miền Trung - Tây Nguyên nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền về phát triển kinh tế biển. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trương Minh Tuấn chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, quan điểm nhất quán về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa với đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử tiếp tục được khẳng định, và Việt Nam chủ trương giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình. Đồng chí Trương Minh Tuấn nhấn mạnh, trong thời gian đến, các cơ quan báo chí cần tuyên truyền các nguyên tắc phát triển kinh tế biển của Việt Nam. Đó là phát triển kinh tế biển phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội đất nước; phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia; phát triển kinh tế biển phù hợp với yêu cầu quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và phát triển kinh tế biển của đất nước gắn với phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành ven biển.

Để nâng cao chất lượng tuyên truyền về phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển - đảo, đại diện các cơ quan báo chí khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã thảo luận và đề xuất Ban Tuyên giáo Trung ương, các cơ quan quản lý báo chí chủ động hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành, cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí thông tin kịp thời về biển - đảo Việt Nam. Trong đó, tổ chức nhiều hơn nữa các cuộc thi viết về biển - đảo, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong xây dựng, phát triển kinh tế biển cũng như bảo vệ chủ quyền biển - đảo; tăng cường giao lưu giữa báo chí với các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ biển - đảo.

N.Q.VIỆT