Nâng cao hiệu quả cấp nước của công trình thủy lợi vùng hạ du lưu vực Vu Gia - Thu Bồn

VĂN SỰ - VINH ANH |

Chiều 25.4, Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam phối hợp với Sở Khoa học và công nghệ tổ chức hội thảo khoa học báo cáo kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu, đánh giá và đề xuất giải pháp nâng cao khả năng chống hạn, cấp nước sinh hoạt cho vùng hạ du của các công trình thủy lợi thủy điện trên lưu vực Vu Gia - Thu Bồn tỉnh Quảng Nam”. Đề tài được UBND tỉnh phê duyệt triển khai từ tháng 7.2014 đến hết tháng 6.2016.

Qua kiểm tra, các sản phẩm của đề tài cơ bản hoàn thiện, đảm bảo đúng tiến độ, trong đó đã đạt một số kết quả nổi bật như: đánh giá được hiện trạng hạn hán, xâm nhập mặn của vùng hạ du lưu vực Vu Gia - Thu Bồn; xây dựng được bộ mô hình dòng chảy kiệt, làm công cụ đánh giá các phương án cấp nước của những công trình thủy điện phía thượng lưu; phân tích đánh giá được mối quan hệ giữa 2 trạm thủy văn Ái Nghĩa và Giao Thủy vào mùa kiệt... Từ những kết quả trên, đề tài đã đề xuất 3 nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cấp nước của công trình thủy lợi vùng hạ du, gồm: nhóm giải pháp phi công trình liên quan đến việc vận hành hệ thống hồ chứa trên hệ thống Vu Gia - Thu Bồn; nhóm giải pháp về công trình với mục đích xây dựng các đập ngăn mặn, trong đó đề xuất xây dựng trên sông Vĩnh Điện; nhóm giải pháp quản lý, tuyên truyền góp phần giúp người dân hiểu và sử dụng nguồn nước hợp lý…

VĂN SỰ - VINH ANH