Nâng cao kiến thức về mô hình kinh tế hợp tác

VĂN SỰ |

Chiều 27.11, tại TP.Tam Kỳ, Ban quản lý dự án Trường Sơn Xanh tỉnh Quảng Nam phối hợp với Tổ chức hợp tác & phát triển nông nghiệp Hà Lan - Agriterra khai mạc khóa tập huấn nâng cao nhận thức và kiến thức về mô hình kinh tế hợp tác.

Tham gia khóa tập huấn có khoảng 40 cán bộ ban nông nghiệp xã, lãnh đạo và thành viên sáng lập của các hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác trên địa bàn các huyện miền núi Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn. Trong thời gian từ ngày 27 - 30.11, học viên sẽ được các chuyên gia trên lĩnh vực kinh tế hợp tác truyền đạt những kiến thức cơ bản về phương pháp thành lập, vận hành mô hình HTX kiểu mới theo Luật HTX năm 2012; kỹ năng xây dựng chiến lược sản xuất - kinh doanh, lựa chọn các ngành hàng tiềm năng; phương thức xây dựng thương hiệu, hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại và quảng bá giới thiệu sản phẩm...

VĂN SỰ