Nâng cao năng lực quản lý và xây dựng đề án khuyến công

T.LỘ |

Ngày 14.6, tại Hiệp Đức, Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Quảng Nam mở lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ quản lý và xây dựng đề án khuyến công cho hơn 60 học viên là cán bộ chuyên trách làm công tác khuyến công và cơ sở sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ở các huyện Hiệp Đức, Phước Sơn, Quế Sơn, Thăng Bình và Tiên Phước.

Nội dung lớp tập huấn tập trung phổ biến về vai trò và điều kiện phát triển công nghiệp, quản lý nhà nước về công nghiệp, chính sách khuyến công theo Nghị định 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư 46/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương cụ thể hóa Nghị định 45, cách thức xây dựng các kế hoạch đề án khuyến công, xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2013… Trên cơ sở đó, giúp cán bộ chuyên trách khuyến công và cơ sở sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp nâng cao trình độ kỹ năng trong việc xây dựng kế hoạch, hướng dẫn lập các đề án khuyến công và tổ chức triển khai thực hiện, tuyên truyền các nội dung, chính sách mới của Chính phủ về khuyến công.

T.LỘ