Nâng cấp chống ngập lũ cục bộ tuyến ĐH3.ĐL

BẢO NGUYÊN |

UBND tỉnh vừa phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư công trình nâng cấp chống ngập lũ cục bộ đoạn đường từ trường Mầm non Đại An đến cầu Quảng Huế (tuyến ĐH3.ĐL), do UBND huyện Đại Lộc làm chủ đầu tư.

Công trình nhằm chống ngập lũ cục bộ đoạn đường nêu trên, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại và giao lưu hàng hóa được thuận lợi, đặc biệt đảm bảo công tác cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa lũ, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân, xóa đói giảm nghèo; từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện. Công trình có tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng từ nguồn ngân sách huyện do chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện trong năm 2014.

BẢO NGUYÊN