Nâng cấp hệ thống kênh các hồ chứa nước Phú Ninh và Khe Tân

PHÚC LÂM |

Hôm qua 21.11, UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hành động tái định cư tiểu dự án cải thiện nông nghiệp có tưới của tỉnh (thuộc dự án cải thiện nông nghiệp có tưới - WB7), do Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư.

Dự án nhằm hoàn thiện, nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống kênh hồ chứa nước Phú Ninh và hệ thống kênh hồ chứa nước Khe Tân. Khi hoàn thành, sẽ đảm bảo tưới cho 22.927ha (trong đó Phú Ninh 19.427ha, Khe Tân 3.500ha), gồm: tưới cho 1.800ha đất sản xuất nông nghiệp của huyện Duy Xuyên bị nhiễm mặn do biến đổi khí hậu, 200ha của huyện Thăng Bình, cải tạo hệ thống tiêu của 7 xã vùng B, huyện Đại Lộc.

Để thực hiện tiểu dự án, sẽ có 32 hộ dân ở Duy Xuyên bị thu hồi gần 2.500m2 đất ở và đất trồng cây hằng năm. Tổng chi phí giải phóng mặt bằng để thực hiện tiểu dự án ước tính hơn 4,6 tỷ đồng. Thời gian thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong giai đoạn 2014 - 2015.

PHÚC LÂM