Năng suất lúa bình quân ở Phú Ninh đạt 58,35 tạ/ha

VĂN CÔNG |

Chiều 10.11, UBND huyện Phú Ninh tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2015, triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2016 và kỷ niệm 70 Ngày truyền thống ngành NN&PTNT Việt Nam.

Năm 2015, huyện Phú Ninh tổ chức gieo trồng hơn 6.760ha lúa, năng suất bình quân đạt 58,35 tạ/ha; tổng sản lượng lương thực toàn huyện đạt 44.793 tấn, đạt 100,3% so với kế hoạch năm, tăng hơn năm 2014 khoảng 1.483 tấn. Huyện cũng tập trung triển khai xây dựng 31 cánh đồng theo quy trình sản xuất; xây dựng 22 mô hình trồng tiêu với diện tích 1,1ha và 50 mô hình vườn điểm gắn chỉnh trang khuôn viên nhà ở; chỉnh trang hơn 207 vườn theo hướng xây dựng nông thôn mới; thành lập được 5 câu lạc bộ trồng tiêu; xây dựng 10 mô hình sản xuất lâm nghiệp bằng giống chất lượng cao và 1 mô hình trồng cây dược liệu dưới tán rừng...

VĂN CÔNG