Năng suất lúa vụ đông xuân ở Nông Sơn giảm 3,5 tạ/ha

MINH THÔNG |

Ngày 13.5, UBND huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân 2014 - 2015, triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu.

Vụ đông xuân 2014 - 2015, nông dân trên địa bàn Nông Sơn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất do ảnh hưởng của thời tiết, chỉ tiêu cây trồng đều giảm so với cùng kỳ, với tổng diện tích cây có hạt 1.533ha; tổng sản lượng lương thực hơn 6.571 tấn (giảm 15% so với cùng kỳ). Năng suất lúa bình quân chỉ 48tạ/ha, giảm 3,5 tạ/ha so với cùng kỳ, các loại cây trồng và hoa màu khác đều giảm so với kế hoạch đề ra… Về tình hình chăn nuôi, nhờ chú trọng đúng mức công tác chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh nên duy trì tổng đàn gia súc, gia cầm với gần 84.000 con, chất lượng đàn được nâng cao...

MINH THÔNG