Nạo vét đoạn dẫn bể hút trạm bơm Cù Bàn

BẢO NGUYÊN |

Hôm qua 15.4, phương án kỹ thuật nạo vét cát khơi thông dòng chảy kênh dẫn, bể hút trạm bơm Cù Bàn (Duy Châu, Duy Xuyên) đã được UBND tỉnh phê duyệt. Theo đó, sẽ nạo vét khu vực cát bồi lòng sông Thu Bồn đoạn dẫn vào bể hút trạm bơm Cù Bàn có diện tích 15.600m2 (dài 650m, rộng 24m), sâu 2m. Tổng khối lượng bùn, cát nạo vét khoảng 28.600m3. Biện pháp thi công chủ yếu sử dụng tàu hút kết hợp thủ công để nạo vét. Khối lượng nạo vét phải được vận chuyển ra khỏi khu vực nhằm tránh tình trạng tái bồi lấp do tác động của dòng chảy khi vận hành trạm bơm. Trong quá trình nạo vét không làm ảnh hưởng đến việc vận hành cấp nước của trạm bơm Cù Bàn. Kinh phí thực hiện chương trình được lấy từ nguồn tận thu cát, sỏi trong quá trình nạo vét. UBND tỉnh yêu cầu, công tác nạo vét phải hoàn thành trước ngày 15.7.2014.

BẢO NGUYÊN