Nạo vét kênh dẫn vào bể hút các trạm bơm trên địa bàn huyện Điện Bàn

PHÚC LÂM |

Để đảm bảo nguồn nước phục vụ cho công tác chống hạn, chống nhiễm mặn trong sản xuất nông nghiệp năm 2014 trên địa bàn huyện Điện Bàn, UBND tỉnh cho phép UBND huyện Điện Bàn làm chủ đầu tư, lập phương án nạo vét kênh dẫn vào bể hút các trạm bơm Đông Lãnh và Nam Hà 1 trên sông Bà Rén, xã Điện Trung (Điện Bàn). Thời gian thực hiện nạo vét ngay sau khi phương án được phê duyệt và phải hoàn thành trước ngày 15.8.2014. Nguồn vốn thực hiện việc nạo vét được lấy từ nguồn kinh phí tận thu cát, sỏi trong khu vực vùng dự án.

UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thẩm định phương án, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định và mục đích chống hạn.

PHÚC LÂM