Ngăn chặn nhân nuôi ốc bươu vàng

Đ.PHƯƠNG |

Để tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm kịp thời ngăn chặn việc nhân nuôi ốc bươu vàng trên địa bàn tỉnh, ngày 11.11, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương, chính quyền địa phương cấp xã tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ tác hại của ốc bươu vàng và các hành vi làm tăng nguy cơ phát tán, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật có liên quan. Đồng thời khuyến khích người dân phát hiện vi phạm và báo cho chính quyền địa phương để kịp thời xử lý theo đúng quy định. UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi nhân nuôi, vận chuyển, phát tán ốc bươu vàng theo đúng quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Bộ NN&PTNT…

Đ.PHƯƠNG