Ngân hàng Chính sách xã hội đạt dư nợ hơn 4.173 tỷ đồng

Q.VIỆT |

Chiều 16.7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh chủ trì buổi họp trực tuyến Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh với các phòng giao dịch 18 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Theo báo cáo, tổng nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đến ngày 30.6 là hơn 4.183 tỷ đồng, tăng hơn 98,7 tỷ đồng so với quý I.2018. Tổng doanh số cho vay 6 tháng đầu năm đạt hơn 810,2 tỷ đồng, tăng 208 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, tập trung vào một số chương trình cho vay đối với hộ mới thoát nghèo, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, chương trình hỗ trợ và tạo việc làm. Tổng dư nợ toàn tỉnh đến ngày 30.6 đạt hơn 4.173 tỷ đồng... Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh biểu dương toàn chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch, dư nợ tăng trưởng khá, chất lượng tín dụng được giữ vững. Đồng thời lưu ý cần khắc phục những tồn tại, hạn chế như họp ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội cấp huyện chưa đảm bảo thời gian quy định, nội dung họp chưa đảm bảo chất lượng; cho vay nhà ở cho hộ nghèo, cho vay đầu tư nước sạch - vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay xuất khẩu lao động triển khai chậm...

Q.VIỆT