Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Nam triển khai tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao

NGUYỄN QUANG VIỆT |

(QNO) - Chiều 14.4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh chủ trì buổi họp Ban đại diện HĐQT chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Nam về kết quả hoạt động quý I.2017, triển khai nhiệm vụ trong quý II.

Trong quý I, Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Nam được Trung ương giao chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ 170 tỷ đồng (tương đương với tăng trưởng 4,76%), huy động vốn tăng 75 tỷ đồng (tương đương với 35,49%); tăng trưởng dư nợ bằng nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện 21,3 tỷ đồng (tương đương 19%), trong đó, nguồn vốn dành riêng để cho vay theo chương trình xuất khẩu lao động là 4 tỷ đồng.

Cùng với nguồn vốn cân đối từ Trung ương, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã triển khai quyết liệt huy động vốn. Tổng nguồn vốn hoạt động đến ngày 31.3 là 3.788.059.000.000 đồng (tăng so với đầu năm là 86.675.000.000 đồng, tốc độ tăng 2,34%); gồm vốn Trung ương 3.374.313.000.000 đồng (chiếm 89% nguồn vốn cho vay), vốn huy động 280.352.000.000 đồng (tăng 69.031.000.000 đồng, đạt 92% chỉ tiêu kế hoạch), vốn ngân sách địa phương 133.194.000.000 đồng (tăng so với đầu năm là 21.506.000.000 đồng).

Về công tác cho vay, doanh số cho vay đạt 306.369.000.000 đồng (tăng so với cùng kỳ năm ngoái là 99.564.000.000 đồng với 10.309 lượt khách hàng vay vốn). Doanh số thu nợ là 220.496.000.000 đồng (tăng 18.694.000.000 đồng so với cùng kỳ, chiếm 72% doanh số cho vay). Tổng dư nợ đến ngày 31.3 đạt 3.769.707 triệu đồng (tăng so với đầu năm là 85.872 triệu đồng, đạt 67,5% kế hoạch cả năm).

Về chất lượng tín dụng, tổng nợ quá hạn đến ngày 31.3 là 1.621.000.000 đồng (tăng so với đầu năm là 420.000.000 đồng, tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,04%). Nợ khoanh là 2.072.000.000 đồng (giảm so với đầu năm là 183.000.000 đồng, thu hồi nợ là 59.000.000 đồng).

Nhìn chung, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã tổ chức triển khai tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao, dư nợ tăng trưởng khá, chất lượng tín dụng được giữ vững, việc thu lãi được duy trì đều đặn.

Ông Nguyễn Quang Dinh - Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các huyện giao đất, giao rừng cho các hộ dân, làm cơ sở để Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh triển khai chương trình tín dụng này; Ban đại diện HĐQT tỉnh tăng cường kiểm tra, chỉ đạo ban đại diện HĐQT cấp huyện đẩy mạnh kiểm tra, giám sát theo kế hoạch phân công; các hội, đoàn thể nhận ủy thác của tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động hộ vay vốn tham gia gửi tiết kiệm, thực hiện tốt các nghĩa vụ khi tham gia vay vốn.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cần bám sát các nhiệm vụ trong quý II để triển khai tốt giải ngân hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng dư nợ đã giao; tăng cường kiểm soát nợ đến hạn, tích cực trong việc thu hồi nợ quá hạn, nợ chây ì, nợ lãi tồn đọng. “Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Nam khẩn trương thực hiện huy động tiết kiệm theo chỉ tiêu giao, tổ chức hợp đồng ủy thác vốn ngân sách của từng cấp, tăng cường kiểm tra, giám sát, tự kiểm tra nội bộ phải đạt 60% kế hoạch trong thời gian đến. Đồng thời, phối hợp, đôn đốc các tổ chức, đoàn thể tăng cường kiểm tra, giám sát theo kế hoạch xây dựng đạt 60%, tiếp tục tham mưu tỉnh tăng cường sự lãnh đạo Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Ngoài ra, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành sớm nhiệm vụ 6 tháng đầu năm” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh nói.

NGUYỄN QUANG VIỆT