Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phấn đấu dư nợ tăng trưởng năm 2018 đạt tối thiểu 8%

Q.VIỆT |

Chiều 10.10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh chủ trì phiên họp thường kỳ quý IV của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Quảng Nam.

Theo báo cáo, tính đến ngày 30.9, toàn tỉnh huy động vốn đạt 525,837 tỷ đồng (đạt 117% kế hoạch), tăng 140 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó huy động từ các tổ chức, cá nhân là 383 tỷ đồng, huy động tiền gửi của các tổ viên tổ tiết kiệm và vay vốn 142 tỷ đồng. Doanh số cho vay đạt hơn 1.132 tỷ đồng với 33.290 lượt khách hàng vay vốn, bình quân cho vay 34 triệu đồng/khách hàng, tăng 258,8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu nợ đạt 879,5 tỷ đồng, tăng 207 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Tổng dư nợ đạt hơn 4.233 tỷ đồng, tăng hơn 253 tỷ đồng so với đầu năm. Trong 19 chương trình vay vốn, 8 chương trình có dư nợ tăng so với đầu năm, đáng chú ý là cho vay giải quyết việc làm, nhà ở xã hội, đầu tư nước sạch và vệ sinh môi trường.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh đề nghị, cần thực hiện tốt các giải pháp giữ vững chất lượng tín dụng trong quý IV, chú ý xử lý nợ rủi ro, tập trung thu hồi nợ đến hạn. Về thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tín dụng, cần rà soát các chỉ tiêu kế hoạch còn lại, khảo sát nhu cầu vốn tín dụng, thực hiện tốt giải ngân, phấn đấu dư nợ tăng trưởng năm 2018 đạt tối thiểu 8%.

Q.VIỆT