Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát triển bền vững chim yến ở Cù Lao Chàm

ĐỖ HUẤN |

UBND TP.Hội An vừa phê duyệt nội dung, dự toán kinh phí đề tài “Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp khai thác, phát triển bền vững chim yến tại đảo Cù Lao Chàm” với tổng kinh phí 433,5 triệu đồng.

Theo PGS-TS. Nguyễn Lân Hùng Sơn, giảng viên cao cấp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, chủ nhiệm đề tài, trong những năm gần đây, sản lượng khai thác và sản xuất chế biến yến tại Cù lao Chàm có sự biến động theo xu hướng giảm. Trong khi việc quản lý, khai thác tổ yến thiên nhiên đã được ứng dụng nhiều kỹ thuật hiện đại góp phần nâng cao năng suất khai thác tổ yến thì ở Cù lao Chàm, việc quản lý, khai thác tổ yến vẫn chủ yếu là các phương pháp truyền thống. Đề tài sẽ đề xuất hệ thống giải pháp mang tính khả thi để quản lý, khai thác, phát triển bền vững chim yến tại đảo Cù Lao Chàm.

ĐỖ HUẤN